top of page
MICHAL ZAHÁLKA
PŘEKLADATEL / TEATROLOG

Kdo jsem a co dělám

Vzděláním teatrolog (KDV FF UK), dříve divadelní kritik (najmě Hospodářské noviny, Svět a divadlo či Divadelní noviny), dnes především překladatel textů pro divadlo a o divadle z francouzštiny a angličtiny, redaktor edičního oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu a dramaturg Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni.

Dva roky (2015 – 2017) jsem pracoval jako agent v agentuře Aura-Pont, s níž nadále externě spolupracuji.

Krom toho se podílím na festivalu francouzského divadla Sněz tu žábu, tu a tam něco napíšu, porotuju na přehlídkách amatérského divadla, obžerně chodím do divadla, peču cuketové placičky, piju červené, poslouchám jazz a jezdím po městě na skládacím kole.

Na těchhle stránkách chci představit, co se mi zatím více či méně povedlo udělat, přeložit, napsat a tak dál* – a taky nabídnout, co bych třeba mohl udělat, přeložit či napsat pro vás a sám o tom nevím. Ozvěte se, budu rád.

*/ Dílem i proto, abych na to sám nezapomněl.

Zajímám se o více věcí, než ve kterých bych si troufal označit se za odborníka – proto raději říkám, že mě baví současné francouzské a anglosaské drama, francouzská klasicistní tragédie, americký muzikál, dějiny a teorie divadelního překladu, kabaret, loutkové divadlo, nonsensová i nenonsensová poezie a spousta dalších oblastí. (Ano, není úplně těžké mě zaujmout.)

Ocenění

Cena Jiřího Levého 2011

/2. místo, kategorie Poezie – Pierre Corneille: Médeia/

Stipendijní cena pro mladé divadelní kritiky 2014

/1. místo/

Cena Václava Königsmarka 2015

/čestné uznání – BP Dramatické odpovědi na Molièrova Misantropa/

Absolvované kurzy (výběr)

Překladatelská dílna „Literatura a současnost“

/FF Ostravská univerzita:

r. 2011 dílna Drama, lektor Petr Christov

r. 2015 dílna Próza, lektorka Anežka Charvátová/

Letní škola řeckého antického dramatu

/Národní Kapodistriova univerzita v Athénách, červenec 2013/

Jazykové zkoušky

angličtina

Cambridge CPE (C2, grade A)

francouzština

DELF B2

(ovšem je to už dávno, dnes snad už alespoň C1, dodávám zahanbeně)

Členství v odborných radách

Grantová komise MK ČR

/od r. 2013/

Odborná rada NIPOS–ARTAMA

/experimentální divadlo, od r. 2015/

Rada Ceny Marka Ravenhilla

/od r. 2013/

Činoherní porota Cen Thálie

/od r. 2012/

bottom of page